ثابت

وقتــ‗__‗ــی گیــ‗__‗ــج میشــ‗__‗ــدم بـه کلــ‗__‗ــمات پنــ‗__‗ــاه میبــ‗__‗ــردم

امــ‗__‗ــان از امــ‗__‗ــروز کــ‗__‗ــه کلمــ‗__‗ــات خودشــ‗__‗ــان هم گیــ‗_‗ــج شــ‗__‗ــده اند ....!


Click here to enlarge

[ 2013/5/1 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

دردناک

دردنـــــاک اســـــت

دوســـــتـَش بـداری

و گمـــــان کنی دوســـــتـَت دارد

حــــال آن کـِه

او یــِگــانه هـَســــتی تو باشـَـد

و تـــــو

یـــِــکی از هــزاران لــــــذت او 

[ 2015/7/16 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

آدم هائی

 ادم هایی که به زندگی ات وارد می شوند شبیه به کارد میوه خوری اند, کُند و نابُرا این توئی که در طول رابطه تان آنقدر تیزشان می کنی که تبدیل به شمشیری بُرنده می شوند و بی هیچ واهمه ای زخم می زنند به تنت ,به روحت.

[ 2015/4/7 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

دوست خدا

پیرمردی هر روز تو محله می دید پسرکی با کفش های پاره و پای برهنه با توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کند…

روزی رفت ی کتانی نو خرید و اومد و به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش…

پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟!…

پیرمرد لبش را گزید و گفت نه!

پسرک گفت پس دوست خدایی، چون من دیشب فقط به خدا گفتم که کفش ندارم…

(دوست خدا بودن سخت نیست…)

 

[ 2015/3/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

تنــــــهایی

تنــــــهایی یعنی
امشبم مثل شبای دیگه
رو تختت دراز بکشی
آهنگ بزاری و بازم فکر کنی
به نبودنش
به حرفایی که باهم میزدید
به اینکه با غریبه ای رفته
و مثل همیشه چشـــــــــمات تقاص پس بدن                                                                           

[ 2014/9/2 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

ﺩﻟــــﻢ

ﺩﻟــــﻢ ﺑﺎﻟــﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻬـــﺮ …


ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑـﺎﺩ ﺧﻨﮑــــ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑـــــﯽ …


ﯾﮑــــ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺑــﺰﺭﮔــــ ﻗﻬﻮﻩ …


ﯾﮑـــ ﺟﺮﻋﻪ ﺗــﻮ …


ﯾﮑــــ ﺟﺮﻋﻪ ﻣﻦ …


… ﻭ ﺳـﮑﻮﺗـــﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﮕـــﺎﻩ ﮔـــﺮﻩ ﺧـــﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷـــﺪ …


ﺑﯽ ﮐﻼﻡ …


ﻣﯿـــــﺪﺍﻧﯽ !… ؟


ﺩﻟــــﻢ ﯾﮏ ” ﻣﻦ ” ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗــﻮ …

[ 2014/4/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

دنیای مجازی

مراقـــــــــــــــــــــ ــب بـــــــــاش ! به جای فرشـــــــــــته گرگ را در اغوش نکـــــــــشی اینجــــــــا دنیای مجازی

[ 2014/1/25 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

چـشمِ

وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی ،

مثلِ یــک قـــطره اشک ..

دیگه فــرقـی نمیــکنه کجـــا بـــاشی !؟

گوشه ی چشم ..

رویِ گونه ..

و یا ..

رویِ خــاک !

تـــو دیـگه افتادی…

[ 2014/1/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

آבمـایے

آבمـایے هـم هـستـטּ ڪﮧ

وقتے 
בوستشوטּ בارے

سریـع خو
בشونـو گـم مے ڪننـد

مـا هـم آرزو مے ڪنیـم ڪﮧ

تـا صـد سال 
בیگـﮧ هـم پیـבاشوטּ نشـﮧ

[ 2013/12/23 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

دنـ ــیـ ــا

درون دنـ ــیـ ــا مـ ــهـ ـــربـ ـــانـ ـــی از آنـ کـ ـسـ ــانـ ـیـ ــســـت که یـ کـ دیـ ـگر را بـ ـا هـ ـر فـ ـ ـ ــاصلـ ـه ای دوسـ ـ ـــتـــــ دارنـ ـــ ـــــــــــــــــــد 

[ 2013/12/10 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

زيباترين

مي دوني زيباترين خط منحني دنيا چيه ؟ لبخندي که بي اراده رو لبهاي يک عاشق نقش مي بنده تا در نهايت سکوت فرياد بزنه : دوستت دارم

[ 2013/12/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

عاشقانه عاشقانه

" و چـه انـتـظـار بـــزرگــی اســت
ایـنـکـه بـــدانــی
پـشـت هـر "دوسـتــت دارم"
چـقـدر دوسـتـت دارم ... 
 "
 

" مـن سـردم اسـت

و تـمـام رنـگ هـای گـرم دنـیــا را

زنـان دیـگــری

شـال گـردن بـافـتـه انـد ... 

[ 2013/12/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

ضربان قلبمــــ

    می خواهم.                                                                                                                                                                 
اونقدر خودخواهانه بغلتـــــــــ کنم..
که جای ضربان قلبمــــ روی تنتـــــــــــــــــ بمونه                                                                                                                                                                                                    

[ 2013/12/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

سایه

مثل سایه ی مثلثی در نیمه باز...
روی زمین دراز کشیده ام...
و به سقف دلتنگی هایم خیره نگاه میکنم...!
کاش بودی و چراغ این اتاق روشن بود... [ 2013/12/5 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

درد و دل

همیشه با کسی درد و دل کنید که هم درد داشته باشد هم دل
غیر از این باشد به شما میخندد 

[ 2013/12/4 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

نویسنده

 به چند نویسنده در وبلاگ احتیاج داریم..هرکسی مایل بود بهم خبر بده..مرسی  

[ 2013/12/4 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

ﺗﺎﻓﺖ

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎس ﺑﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺗﺎﻓﺖ ﺑﺰﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻪ

[ 2013/12/4 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

راستـــــــکی

دختر بچه : دوسِت دارم

پسر بچه : مثل آدم بزرگا؟                    !دختر بچه : نـــــــه … راستـــــــکی ..

[ 2013/12/4 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

خسته ام

خسته ام از نوشتن

کاش بودی و میشد

شـ ِـ کـ ـ ـســ ــتـ ــ                   این سکوتِ سنگین را

 

[ 2013/12/3 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

تکرار

 
هيچ روزي تکرار نمي شود

هيچ شبي ، دقيقاً مثل شب پيش نيست

هيچ بوسه‌اي ، مثل بوسه‌ي قبل نيست

و نگاه قبلي مثل نگاه بعدي

روزها ، همه زودگذرند

چرا ترس ، اين همه اندوه بي‌دليل براي چيست ؟

هيچ چيزي هميشگي نيست

فردا كه بيايد ، امروز فراموش شده است

[ 2013/12/1 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

فریـــــب

هیچــــکس نمیتـــواند مــــا را بهتـــر از خــــودمان فریـــــب دهــــد!

[ 2013/11/30 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

خدایاتو را به صدای گنجشک ها

و به بوی خوش آرزوها سوگند . . .

او را از من مگیر

او دنیای من است . . . 

ابزار بوکمارک
[ 2013/11/30 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

میدونی

میدونی بدترین چیز توی دنیا چیه:
♥یکی و خیلیـــــــــــــــــــــــــــ دوس داری ولی نمیتونی بهش بگی♥

[ 2013/11/29 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

دوست دارَم

اِنـــقدر دوست دارَم کــــه بعـــضی موقـــع یادم میــره دوســم نداری . 

[ 2013/11/28 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

آدم هـــا

آدم هـــا
حـق دارنـد آغـوشـی داشـته بـاشنـد
کـه وقـتی بـغـض داشـت خـفـه شـان مـی کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند..
و ایـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـی کـه آنـجا هـستـند دسـت هـیـچ غـمی بـهـشـان نـمـی رســــد . . .
 

[ 2013/11/28 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

نِمــــیـــدانَمـ

نِمــــیـــدانَمـ
دوستت دارمـ چهـ واژه ایـــــــــســت
کهــ هرچه میگویی عاشـــق تــــــــــــــــــر میشوی
و هرکه میشنـــــــــــــــــود....مغـــــ×ــــــــــــــ×ــــــــــرورتـــــر!!!

[ 2013/11/28 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

باورم نمیشود

باورم نمیشود . . .

انقدر سرگرم زندگیست که به یاد نمی آورد

روزی دیوانه ام بود

[ 2013/11/28 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

خُـ ♥ ـدا هست

غم واندوه اگرهم روزی مثل باران بارید

یا دل شیشه ایت ازلب پنجره عشق زمین خورد وشڪست

با نگاهت به خُـ ♥ ـدا چتر شادی واڪن وبگو با دل خود ڪــہ :

خُـ ♥ ـداهست... خُـ ♥ ـدا هست ... خُـ ♥ ـداهست ...

[ 2013/11/2 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

نمکـ زار ..

 بـا هیچـ مـَزه اے عـَ وَضـ نمـے کـ ُ نمـ 


 نمکـ ِ چهـره اَتـ را 


 امـا مـُتـ ِـعـَجـبمـ از شیـــریـنــــی لَبـانـتـ  دَر ایـטּ نمکـ زار ...ادامه مطلب

[ 2013/10/30 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

عشق و دوست داشتن ...


عـشــق آدم را داغ مـی کـــنـــد
و
دوسـت داشــتـــن آدم را پـخــتــه
هــر داغــــی یـک روز ســـــرد مــی شـود
ولـی
هــیــچ پــخـتــه ای دیـــگـر خــام نــمــی شــــود

[ 2013/10/23 ] [ ] [ ܓܨخــــط خَطی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،